ඉන්දියාවෙන් අභ්‍යවකාශ ෂටලයක් අහසට

Indian flag

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, AFP

නැවත භාවිතා කළ හැකි අභ්‍යවකාශ යානා නිපදවීමට ලෝකය තුළ පවතින තරඟයට එක් වෙමින් ඉන්දියාව මිනිසුන් රහිතව ක්‍රියා කළ හැකි කුඩා අභ්‍යවකාශ ෂටලයක් පෘතුවි කක්ෂය වෙත යැවීමට සමත් වී තිබේ.

මීටර් හතක් දිගින් යුතු මෙම කුඩා ආදර්ශක අභ්‍යවකාශ යානය අන්ද්‍රා ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයෙන් අභ්‍යවකාශගත කෙරුණු අතර කිලෝමීටර් හැත්තෑවක් දුර ගමන් කිරීමෙන් පසු නැවත මුහුද මතට ගොඩ බස්වීමටයි සැලසුම් කර තිබෙන්නේ.

2011 වසරේ නාසා ආයතනය විසින් අභ්‍යවකාශ ෂටල ව්‍යාපෘතිය අත්හිටවනු ලැබීමෙන් පසු, නැවත භාවිතා කළ හැකි අභ්‍යවකාශ යානා නිර්මාණය කිරීමට ජාත්‍යන්තරයේ රටවල් අතර ඉතා තියුණු තරඟයක් ඇති විය.

ඉන්දියාව සිය අභ්‍යවකාශ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ඉතා විශාල ධනයක් සහ විශේෂඥ පිරිසක් යොදවා තිබෙන අතර 2013 වසරේ අඟහරු ග්‍රහයාගේ කක්ෂය වෙත අභ්‍යවකාශ ෂටලයක් යැවීම එම ප්‍රයත්නයේ සාර්ථකම පියවර ලෙස පෙන්වා දිය හැකියි.

ඉදිරි වසර දහයක කාලය තුළ සියලුම කොටස් නැවත භාවිතා කළ හැකි වන අයුරින් නිර්මාණය කළ අභ්‍යවකාශ ෂටලයක් අභ්‍යවකාශගත කිරීමටයි ඉන්දියාව සැලසුම් කර තිබෙන්නේ.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, @NarendraModi