බ්‍රිතාන්‍ය පොලිසියට ආසියානුවෝ වැඩියෙන්

UK Police

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

බ්‍රිතාන්‍ය පොලිස් සේවයට ඉන්දියානුවන්, පකිස්තානුවන් සහ අනෙකුත් ආසියාතික සුළු ජාතීන් වැඩි ප්‍රමාණයක් බඳවා ගැනීම සඳහා නව වැඩපිළිවෙළක් දියත් කොට තිබේ.

බ්‍රිතාන්‍යයේ බටහිර යෝක්ෂෙයර් ප්‍රාන්ත පොලිසිය විසින් මෙම නව වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ පොලිස් සේවය තුළ විවිධත්වයක් ඇති කිරීමේ අරමුණෙනි.

මේ තුළින් ප්‍රාන්තයේ නගර වල වැඩි ප්‍රමාණයක් ජීවත් වන ජන ප්‍රජාවට සමානුපාතිකව එම ජන සමූහ වලට අයත් ජාතීන් පොලිස් සේවයට ඇතුළත් කිරීමෙන් වඩාත් සුහද සහ ක්‍රියාකාරී සේවයක් ලබා දීමටයි බ්‍රිතාන්‍ය පොලිසිය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.

'බ්‍රැඩ්ෆර්ඩ්' නගරයේ විශ්වවිද්‍යාලයක පැවති පොලිස් සේවයට බඳවා ගැනීමේ වැඩසටහනකට සහභාගී වූ පොලිස් කොස්තාපල් අම්ජාද් දිත්තා බීබීසි සේවය සමග සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් කියා සිටියේ ඒ ඒ ප්‍රදේශ වල ජීවත් වන ජන ප්‍රජාව නියෝජනය වන අයුරින් සුළු ජාතික තරුණ පිරිස් පොලිසියට බඳවා ගැනීමට තමන් උත්සාහ කරමින් සිටින බවයි.

මේ වන විට බ්‍රිතාන්‍යයේ බටහිර යෝක්ෂෙයර් ප්‍රාන්ත පොලිසියේ ආසියාතික නිලධාරීන් අඩු වීමට හේතු කවරේදැයි විමසු විට ඔහු කියා සිටියේ රැකියා අපේක්ෂකයන්ට වඩා ඔවුන් අයත් වන බොහෝ ආසියාතික පවුල් වල ඥාතීන්ට පොලිසිය සම්බන්ධයෙන් පවතින ඍන ආකල්පය මේ තත්වයට හේතු වී ඇති බවයි.

මේ වන විට සිය පොලිස් වසමේ නිලධාරීන් නව අපේක්ෂකයන් බඳවා ගැනීමේ අවස්ථා වලට සම්බන්ධ වෙමින් ඇතැම් පුද්ගලයන් තුළ පවතින වැරදි ආකල්ප වෙනස් කරමින් ඔවුන්ට සැබෑ තත්වය පහදා දීමට උත්සාහ කරමින් වැඩි ආසියාතික තරුණ පිරිසක් පොලිස් සේවයට බඳවා ගැනීමේ කටයුතු වෙනුවෙන් කාලය යොදවන බවයි ඔහු වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ.