බිරිඳට පහර දීමේ අයිතිය පාකිස්තාන නීති පොතට

ඇයට සුළු වශයෙන් පහර දීමට ස්වාමියාට අවසර හිමි වෙයි
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

නව නීති කෙටුම්පතට අනුව ඇයට සුළු වශයෙන් පහර දීමට ස්වාමියාට අවසර හිමි වෙයි

පාකිස්තානයේ ඉස්ලාමීය දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ මණ්ඩලය විසින් කාන්තාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා නව නීති කෙටුම්පතක් හඳුන්වා දී තිබේ.

කාන්තා රැකවරණය සහතික කිරීමේ පියවරක් වශයෙන් ගෙන ආ මෙම නීති කෙටුම්පතේ යෝජනා කරන්නේ සිය බිරිඳට සුළු පහර දීම් සඳහා ඇයගේ ස්වාමිපුරුෂයාට අයිතිය හිමි විය යුතු බවයි.

නව නීති කෙටුම්පතට අනුව සිය බිරිඳ තමන්ගේ නියෝග පිළි නොපැද ක්‍රියා කීරීම, සිය අභිමතයට ගරු කරමින් ඇඳුම් ඇඳීම ප්‍රතිෂේප කිරීම, නාඳුනන පුද්ගලයන් සමගින් අනුමැතියකින් තොරව කතාබහ කිරීම හෝ සම්බන්ධතා පැවැත්වීම සහ ඉතා උස් හඬින් කතා කිරීම යන අවස්ථා වලදී ඇයට සුළු වශයෙන් පහර දීමට ස්වාමියාට අවසර හිමි වෙයි.

පාකිස්තාන පාර්ලිමේන්තුවට ඉස්ලාමීය නීතිය සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබා දීම් සිදු කරන්නේ මෙම ඉස්ලාමීය දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ මණ්ඩලයේ සාමජිකයන් විසි දෙනා විසිනි.

කෙසේ වෙතත් මෙම මණ්ඩලය විසින් ලබා දෙනු ලබන සියලුම උපදෙස් පාර්ලිමේන්තුව පිළිපැදිය යුතු යයි අනිවාර්ය සම්මතයක් නොමැත.

ඉතා විශාල මත භේදයකට තුඩු දුන් 2015 වසරේ බලාත්මක වූ කාන්තා අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත ඉස්ලාම් නීතිය උල්ලංඝනය කරන බවට චෝදනා කරමින් එය ඉස්ලාමීය දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුවයි ඔවුන් මෙම නව නීති කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ.