ආසියාවේ බැංකු තුනකට සයිබර් ප්‍රහාරයක්

Sony pictures

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, AFP

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ඇමරිකාවේ සෝනි පික්චර්ස් සමාගමට එල්ලවූ සයිබර් ප්‍රහාරයේ දී ඇමරිකාව චෝදනාව එල්ල කළේ උතුරු කොරියවටයි

ගිනිකොන දිග ආසියාවේ ප්‍රධාන බැංකු තුනක පරිගණක පද්ධතියට එල්ල කළ සයිබර් ප්‍රහාරය පිටුපස උතුරු කොරියාව සිටින්නේදැයි සෙවීමට ලෝකයේ විශාලතම සයිබර් ආරක්ෂක සමාගමක් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ.

සිමැන්ටෙක් (Symantec) සමාගම පවසන්නේ සයිබර් ආරක්ෂාවට හානි කිරීම සඳහා එකම මෘදුකාංගයක් රටවල් තුනේ දීම යොදාගෙන ඇති බවයි.

එක් රටක සිදුවී ඇති සයිබර් ප්‍රහාරයෙන් ඩොලර් මිලියන 80 ක මුදලක් සොරකම් කරගෙන තිබේ.

මෙම ප්‍රහාරය සඳහා යොදාගෙන ඇති පරිගණක කේතයන් මීට වසර දෙකකට පෙර "සෝනි පික්චර්ස්" ආයතනයේ පරිගණක පද්ධතියට ඇතුල්වීම පිණිස යොදා ගත ඒවාම බවයි වාර්තා වන්නේ.

එම සිදුවීමේ දී ඇමරිකාව චෝදනා කළේ උතුරු කොරියවටයි.

ගිනිකොන දිග ආසියාවේ බැංකු වලට සිදුවූ සයිබර් ප්‍රහාරය පිටුපස උතුරු කොරියාව සිටින්නේ නම් එය විදේශීය රටක බැංකු වලින් මුදල් සොරකම් කිරීම සඳහා සයිබර් ප්‍රහාරයක් උතුරු කොරියාව විසින් එල්ල කරනු ලැබූ පළමු අවස්තාව බවට වාර්තා වන බවයි සිමැන්ටෙක් පවසන්නේ.