මොණර නැටුම් නටන ඕස්ට්‍රේලියානු මකුළුවෝ

මොණර නැටුම් නටන ඕස්ට්‍රේලියානු මකුළුවෝ

ඕස්ට්‍රේලියාවේ වනාන්තරයකින් සොයා ගනු ලැබූ නව මකුළු විශේෂයක් ඔවුන්ගේ හැසිරීම පාදක කරගෙන මොණර මකුළුවන් (peacock spiders) ලෙස නම් කර තිබේ.

මෙම මකුළු විශේෂයේ නව වර්ග හතක සොයා ගැනීමට හැකි වූ බවයි විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ.

සිය සහකාරිය හෝ සහකරුවා ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ අභිලාෂයෙන් සිය වර්ණවත් අඬු සහ ශරීරයේ සෙලවීම් සිදු කරනු ලබන මෙම කුඩා මකුළු විශේෂය සාමාන්‍ය මකුළුවන් ඇති කරන අයුරින් තැති ගැන්මක් නොව මුවට සිනාවක් නගයි.

'ස්පයිඩර් ජර්නල් පෙකාමියා' (spider journal Peckhamia) සඟරාවේ 'ඩේවිඩ් හිල් සමගින් නව සත්ව විශේෂ' යනුවෙන් ලිපියක් පළ කරමින් විද්‍යාඥ 'ජර්ගෙන් ඔටෝ' සහ මකුළුවන් පිළිබඳ විශේෂඥ 'ඩේවිඩ් නොව්ල්ස්' සිය නව සොයා ගැනීම ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.