ලෙනින් යුක්‍රේනයෙන් සමුගනියි

යුක්‍රේන රජය මගින් සිදු කෙරෙන කොමියුනිස්ට් යුගය මතක පොතෙන් මකා දැමීමේ ව්‍යාපෘතිය විවේචනය කරන ඇතැම් විචාරකයන් පවසන්නේ මෙමගින් යුක්‍රේන අතීතයට අශෝභන ලෙස අපහාසයක් සිදු වන බවයි.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ගරු බුහුමන් නොලද අවසන් ගමනක....

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

2016 මාර්තු මාසයේ ගලවා ඉවත් කිරීමට පෙර යුක්‍රේනයේ කොමියුනිස්ට් පාලන කාලයෙන් පසු ඉතිරිව තිබූ විශාලම ලෙනින් පිළිරුව.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

යුක්‍රේනය සිය කොමියුනිස්ට් අතීතයෙන් මිදීමට ගන්නා දැඩි උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එරට නගර ආකෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් මුහුණුවරක් ගෙන තිබේ.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

නැගෙනහිර යුක්‍රේනයේ සැපොරීසියා (Zaporizhya) නගරයේ නිදහස් චතුරශ්‍රයේ පිහිටි ෆීලික්ස් සේර්ශින්ස්කි(Felix Dzerzhinsky) ස්මාරකය

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

නැගෙනහිර යුක්‍රේනයේ සැපොරීසියා සම්පූර්ණයෙන්ම කොමියුනිස්ට් සිහිවටන සහ ස්මාරක වලින් හැඩ ගැන්වුණු පැරණි නගරයකි.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ජල විදුලි බලාගාරයක් අසලින් සමු ගන්නා ලෙනින්....

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

නව යුක්‍රේන නීතිය අනුව යටපත් කිරීමට උත්සාහ කරන කොමියුනිස්ට් අතීතයට සම්බන්ධ සියලුම ස්මාරක, පිළිම පමණක් නොව ඇතැම් වීදි වල නම් පවා වෙනස් කිරීමට එරට බලධාරීන් පියවර ගනිමින් සිටියි.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

යුක්‍රේන කොමියුනිස්ට් යුගය මතක පොතෙන් මකා දැමීමේ ව්‍යාපෘතිය විවේචනය කරන ඇතැම් විචාරකයන් පවසන්නේ මෙමගින් යුක්‍රේන අතීතයට අශෝභන ලෙස අපහාසයක් සිදු වන බවයි.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

නැගෙනහිර යුක්‍රේනයේ සැපොරීසියා සම්පූර්ණයෙන්ම කොමියුනිස්ට් සිහිවටන සහ ස්මාරක වලින් හැඩ ගැන්වුණු පැරණි නගරයකි.