උගන්ඩා විපක්ෂ නායකයා අධිකරණය ඉදිරියට

උගන්ඩා විපක්ෂ නායක
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

උගන්ඩා විපක්ෂ නායක

උගන්ඩාවේ විපක්ෂ නායක කිශ්ශා බෙසිග්යෙට (Kizza Besigye) එරෙහිව රාජද්‍රෝහී චෝදනා යටතේ පවරා ඇති නඩුව ඔහු සිර කර තබා සිටින අධි ආරක්‍ෂිත බන්ධනාගාරය තුළ නොව උසාවියක් ඉදිරියේ විභාගයට ගත යුතු බව එරට විනිසකරුවකු විසින් තීන්දු කරනු ලැබ ඇත.

ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පැන නැග ඇති සැක සහිත තත්වය යටතේ විපක්ෂ නායකයාට එරෙහි නඩුව බන්ධනාගාරය තුළ සිදු කරන ලෙසයි ආණ්ඩුවේ නීති නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටියේ.

පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ පැවැත්වුන ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රාහකයා තමා බව විපක්ෂ නායක කිශ්ශා බෙසිග්යෙ ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබීමෙන් පසුවයි කම්පාලා අගනුවර දී පසුගිය මැයි මාසයේ ඔහු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුණේ.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

විපක්ෂ නායකයා අත්අඩංගුවට ගනිමින්

ජනාධිපති යෝවේරි මුසෙවෙනි පස්වැනි වතාවටත් පදවියේ දිව්රුම් දෙනු ලැබීමට පෙර විපක්ෂ නායකයා ජයග්‍රාහී අපේක්ෂකයා හැටියට ව්‍යාජ දිව්රුම් දීමේ උත්සවයක් ද සංවිධානය කර තිබිණි.

ජනාධිපති යෝවේරි මුසෙවෙනි දිව්රුම් දීමේ උත්සවයට ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු කණ්ඩායමක් ද සහභාගී වූහ.