වීදි දරුවන්ට දොර වැසූ කඩ හිමියාට එරෙහිව පරීක්ෂණයක්

වීදි දරුවෙක්
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ඉන්දීය ලේඛිකා සොනාලි ශෙට්ටි වීදි දරුවන් අවන්හලට ගෙන ගොස් ඇත්තේ තම සැමියාගේ උපන් දිනය සැමරීම සඳහායි

වීදි දරුවන් පිරිසකට ආහාර දීම ප්‍රතික්‍ෂේප කළ අවන්හලකට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට දිල්ලියේ බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබේ.

වීදි දරුවන් වෙනස් කොට සැලකීම තුළ ළමා අයිතීන් උල්ලංඝනය කර ඇති බවට නැගෙන චෝදනා යටතේ ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලෙසයි දිල්ලියේ බලධාරීන් නියෝග කර ඇත්තේ.

ඉන්දීය ලේඛිකාවක වන සොනාලි ශෙට්ටි මෙම වීදි දරුවන් එම අවන්හලට ගෙන ගොස් ඇත්තේ තම සැමියාගේ උපන් දිනය සැමරීම සඳහායි.

නමුත් එම දරුවන්ට ආහාර ලබා දීම අවන්හල් සේවකයන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබ තිබේ.

මෙම පිරිස නොමිලේ ආහාර ඉල්ලා සිටි බව අවන්හල් සේවකයන් පවසන නමුත් ඉන්දීය ලේඛිකා සොනාලි ශෙට්ටි එම ප්‍රකාශය ප්‍රතික්ෂේප කළාය.