ජපානයේ ගංවතුරින් තිදෙනෙක් මරුට

ජපානයේ ගංවතුරින් තිදෙනෙක් මරුට

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

තවත් පුද්ගලයන් තිදෙනකු සොයා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක බවයි බලධාරීන් පවසන්නේ

වාර්තාගත වර්ෂාපතනයත් සමග ජපානයේ හට ගත් ජල ගැලීම් සහ නාය යෑම් හේතුවෙන් පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු මරුමුවට පත් වී තිබේ.

මෑතකදී භූමිකම්පාවකට ද මුහුණ දුන් කුමමොතෝ ප්‍රදේශයේ අතුරුදහන් වී සිටින තවත් පුද්ගලයන් තිදෙනකු සොයා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක බවයි බලධාරීන් පවසන්නේ.

විපතට පත් ප්‍රදේශයට දින දෙකක් තුළ සෙන්ටිමීටර පනහකට ආසන්න වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වී ඇති බව එක් වර්තාවක සබ්දහං වේ.

පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ කුමමොතෝ ප්‍රදේශයේ හට ගත් දරුණු භූමි කම්පා දෙකක් හේතුවෙන් හතළිස් නව දෙනකු මරුමුවට පත් විය.