අකුණු සැර වැදී ඉන්දියාවේ 'හැත්තෑ නවයක් මරුට'

India monsoon

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, BS Prasannan

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ඉන්දියාවේ වාර්ෂික වර්ෂාපතනයෙන් 80% ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ මෝසම් කාලය තුළයි

අකුණු සැර වැදීම හේතුවෙන් බිහාර්, ජාර්ඛන්ද් සහ මාධ්‍ය ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තවල පුද්ගලයන් හැත්තෑ නව දෙනකු මරුමුවට පත් වී ඇති බව ඉන්දීය බලධාරීහු පවසති.

අකුණු සැර වැදීම හේතුවෙන් බිහාර් ප්‍රාන්තයේ මරුමුවට පත් වී ඇති පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 53 කි.

ජාර්ඛන්ද් ප්‍රාන්තයේ දස දෙනකු සහ මාධ්‍ය ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ දාසය දෙනකුත් මරුමුවට පත් පිරිස අතර සිටිති.

මරුමුවට පත් පිරිසෙන් බහුතරයක් දෙනා අඟහරුවාදා පැවති ධාරානිපාත වර්ෂාව මධ්‍යයේ ගොවිතැන්වල යෙදී සිටි පුද්ගලයන් බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෝසම් වැසි සමයේ අකුණු සැර වැදීම් ඉන්දියාවෙන් නිතර වාර්තා වේ.

2005 වසරේ සිට ඉන්දියාව තුළ සෑම වසරකදීම අකුණු සැර වැදීම හේතුවෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් දෙදහසක්වත් මරුමුවට පත් වී ඇති බව නිල වාර්තා පෙන්වා දෙයි.