බ්‍රිතාන්‍ය ජනමත විමසුම; ලෝකයේ මහ බැංකු ප්‍රතිචාර

Image caption අගය පිරිහුණ පවුම් නෝට්ටුවක්

බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා හවුලෙන් ඉවත් වීමේ තීන්දුවත් සමඟ ලෝකයේ ප්‍රධාන රටවල් කීපයක මහා බැංකු සිය රටවල මූල්‍ය ස්ථාවරභාවය සහතික කර ගැනීමට ගත යුතු පියවර පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එංගලන්ත මහ බැංකුව මුහුණ දී ඇති මූල්‍ය අනතුර අවම කර ගැනීමේ උපායක් වශයෙන් දැනටමත් අතිරේක අරමුදල් සැපයීමට පියවර ගනිමින් ඇති අතර එහි අධිපති මාර්ක් කාර්නි දැඩිව අවධාරණය කළේ තවත් අරමුදල් සැපයීමට මහ බැංකුව සූදානම් බවයි.

යුරෝපා මහ බැංකුව සහ ජපානයේ මහ බැංකුවත් ඊට සමාන පියවර ගන්නා බවට ප්‍රතිඥා දී ඇත.

ජනමත විචාරන ප්‍රතිපලය නිවේදනය කරනු ලැබීමත් සමඟ ආසියානු සහ යුරෝපා කොටස් වෙළෙඳපොළේ විශාල මිළ අවපාතයක් සිදු විය.

Image caption එංගලන්ත මහ බැංකුව

බ්‍රිතාන්‍ය ස්ටර්ලින් පවුම අවුරුදු තිහක කාලයක් තුළ අවම අගය වාර්තා කළ අතර එම අගයේ එක්තරා වැඩිවීමක් පසුව දක්නට ලැබුණි.

බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා හවුලෙන් ඉවත් වීමේ තීන්දුව ලෝක වෙළෙඳ පොළේ තෙල් මිළ කෙරෙහිත් දැඩි බලපෑමක් ඇති කළේය.

Image caption මහ බැංකුවල උත්සාහය මූල්‍ය වෙළෙඳ පොළ රැක ගැනීම