බ්‍රිතාන්‍යය වෙන් වුනත් ස්කොට්ලන්තය යුරෝපා හවුල තුලට

මහ ඇමතිනී නිකොලා ස්ටර්ජන් (Nicola Sturgeon)
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

මහ ඇමතිනී නිකොලා ස්ටර්ජන් (Nicola Sturgeon)

යුරෝපා සංගමය තුල ස්කොට්ලන්තයට හිමි ස්ථානය රැක ගැනීම පිණිස බ්‍රසල්ස් හි බලධාරීන් සමග වහාම සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තුව වන බව ස්කොට්ලන්තයේ මහ ඇමතිනී නිකොලා ස්ටර්ජන් (Nicola Sturgeon) පවසන්නීය.

යුරෝපා හවුල තුළ ස්කොට්ලන්තයට හිමි ස්ථානය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයකට යන බවයි මහ ඇමතිවරිය පවසන්නේ.

ඇය එම ප්‍රකාශය කළේ බ්‍රහස්පතින්දා (23) පැවැත්වුන ජනමත විචාරණයේ දී බ්‍රිතාන්‍ය බහුතර ජනතාව යුරෝපා හවුලෙන් ඉවත් වීමට තීන්දු කිරීමෙන් පසුව.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ස්කොට්ලන්ත නිදහස වෙනුවෙන් තවත් ජනමත විමසුමක්?

එහෙත් එම ජනමත විචාරණයේ දී බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමය තුල රැඳී සිටීම වෙනුවෙනුයි ස්කොට්ලන්ත ජනතාවගෙන් අති බහුතරය ඡන්දය භාවිතා කොට තිබුණේ.

ඉහත කී ප්‍රතිඵලයෙන් අනතුරුව තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් මහ ඇමතිනී නිකොලා ස්ටර්ජන් පැවසුවේ ස්කොට්ලන්තයට බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයෙන් වෙන්වීම සඳහා වූ දෙවන ජනමත විචාරණයක් වෙනුවෙන් නීති සම්පාදනය කිරීමට සිය කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබුණු බවයි.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවට ඇසෙන ස්කොට්ලන්ත සංගීතය

සිය භූමියේ ජනතාව යුරෝපා හවුල තුළ රැඳී සිටීම වෙනුවෙන් ඡන්දය දී ඇති හෙයින් යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වන ලෙස ස්කොට්ලන්තයට බල කිරීමට බ්‍රිතාන්‍යයට නොහැකි බවත් ඇය කියා සිටින්නීය.