ෆලුජාහි අවසන් බිම් කඩත් ඉරාක හමුදා අතට

Faluja

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Reuters

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ෆලුජා නගරයේ සටන් පැවති අවස්තාවක්

ඉස්ලාම් රාජ්‍ය සන්නද්ධ කණ්ඩායම් සතුව තිබූ ෆලුජා නගරයේ අවසාන බිම්කඩත් යළි අත්පත්කරගත් බව ඉරාක ආරක්ෂක හමුදාව පවසයි.

යුද හමුදා ජෙනරාල් වරයෙකු පැවසුවේ තම හමුදා විසින් 'රත්තරං බිම්කඩ' නමින් ප්‍රචලිතව පැවති ප්‍රදේශයෙන් සන්නද්ධකරුවන් අතුගා දමනු ලැබූ බවයි.

ඒ අනුව ෆලුජා හි සටන් නිමාවූ බවයි එම ප්‍රදේශයේ සිට අදහස් දැක්වූ ඔහු ප්‍රකාශ කළේ.

මේ ආකාරයටම ෆලුජා නගරය මුදා ගත් බව ඉරාක රජය විසින් සතියකට පෙර ප්‍රකාශයට පත් කළ ද වීදි සටන් මේ දක්වා පැවතුනු බවයි වාර්තා වන්නේ.