බ්‍රිතාන්‍ය ආර්ථික සැළසුම් ජනතා කැමැත්තට අනුව

Osborn

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, PA

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

නව අයවැය යෝජනාවලියක් නව අගමැතිවරයෙකු පත්වන තුරු ඉදිරිපත් නොවනු ඇති බවටයි ඔහු ඉඟි කරනු ලැබුවේ.

බ්‍රිතාන්‍යය ජනතාව යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්වීමට කැමැත්ත පළ කිරීමත් සමග ලෝක මුල්‍ය වෙළඳපළේ ඇතිවී ඇති කැළඹීම හමුවේ සන්සුන්ව ක්‍රියාකළ යුතු බව බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයේ චාන්සලර්වරයා ලෙස කටයුතු කරන ජෝර්ජ් ඔස්බෝර්න් පවසයි.

ජනමත විචාරණයෙන් පසු පළමුවරට ප්‍රකාශයක් නිකුත්කරමින් ඔහු පැවසුවේ බ්‍රිතාන්‍ය ආර්ථිකය ජනතා කැමැත්තට අනුව හැඩ ගසා ගත යුතු වන බවයි.

එහෙත් ශක්තිමත් ස්ථාවරයක හිඳිමින් අනාගත අවිනිශ්චිතතාවයන්ට දැඩිව මුහුණදිය හැකි සැලසුම් තුළින් එය කළ යුතු බවයි ඔහු අවධාරණය කළේ.

වෙළඳපල කටයුතු සඳහා විවෘත ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

ලිස්බන් සම්මුතියේ පනස් වැනි වගන්තියට අදාළ ඉවත්වයාමේ ක්‍රියා පටිපාටිය අනුව කටයුතුකිරීම අරඹන බව පවසන ජෝර්ජ් ඔස්බෝර්න් යාබද රටවල් සමග ක්‍රියා කිරීම සඳහා නව එකඟතාවයක් අනුව කටයුතු කරන බවයි පැවසුවේ.

එසේවුවද ජනමත විචාරණයේ ප්‍රතිපල මත ඇතිවූ හදිසි තත්වයට මුහුණ දීම පිණිස නව අයවැය යෝජනාවලියක් නව අගමැතිවරයෙකු පත්වන තුරු ඉදිරිපත් නොවනු ඇති බවටයි ඔහු විසින් ඉඟි කරනු ලැබුවේ.