කතෝලික සභාව සමරිසි ප්‍රජාවෙන් සමාව ගත යුතුයි - පාප් වහන්සේ

Pope Francis, flanked by Vatican spokesman Federico Lombardi, talks to journalists on flight back to Vatican, at end of three-day visit to Armenia, Sunday, June 26

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, EPA

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ආමේනියාවේ සංචාරය නිම කොට නැවත පැමිණෙමින් සිටි ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ

සමරිසි ප්‍රජාව කෙරෙහි දක්වන ලද ආකල්පය සම්බන්ධයෙන් කතෝලික සභාව සමාව ඉල්ලා සිටිය යුතු බව ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ පවසති.

උන්වහන්සේ මාධ්‍යවේදීන් අමතා ඒ බව ප්‍රකාශ කළේ ආර්මේනියාවේ සිට ගුවන් යානයකින් නැවත පැමිණෙමින් සිටින අතරතුරදී.

"මම පළමු සංචාරයේ කියන ලද දේ නැවත කියා සිටිනවා. මම කතෝලික සභාවේ ධර්ම සංවාදය මගින් පැවසෙන දේ නැවත අවධාරණය කරනවා," උන්වහන්සේ පැවසූහ.

"එයින් කියවෙන්නේ ඔවුන් කොන් නොකළ යුතු බව. ඔවුන්ට ගරු කළ යුතු බව."

ශුද්ධෝත්තමයන් වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළේ සමරිසි ප්‍රජාව සම්බන්ධයෙන් විනිශ්චයකට පැමිණීමට කතෝලික සභාවට කිසිදු බලයක් නොමැති බවයි.

සමලිංගිකයන් සම්බන්ධයෙන් දක්වන සාධනීය ආකල්පය හේතුවෙන් ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ සමරිසි ප්‍රජාවගේ ප්‍රසාදයට ලක් වී තිබේ.