රාත්‍රී අහසේ සුන්දරත්වය

‘පොළොව සහ අහස’ යන මැයෙන් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන ජාත්‍යන්තර ඡායාරූප තරඟාවලියට ඉදිරිපත් කර ‘රාත්‍රී අහස’ කාණ්ඩය යටතේ ජයග්‍රහණය ලැබූ ඡායාරූප එකතුව.

Northern Lights above Lofoten

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Alex Conu

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ප්‍රතමස්ථානය දිනාගත් ඡයාරූපය: නොර්වේ ලොෆ්ටන් දූපතේ කඳු මුදුනක සිට උත්තරාලෝකයෙන් හැඩ ගැන්වුණු රාත්‍රී අහස ඡායාරූපයට නැගුවේ ඇලෙක්ස් කෝනු විසිනි.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Nicholas Roemmelt

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

2015 වසරේ මාර්තු මාසයේ රාත්‍රියක අයිස්ලන්තයේ දී ගනු ලැබූ මෙම ඡායාරූපය තරඟාවලියේ ‘රාත්‍රී අහසේ සුන්දරත්වය’ කාණ්ඩය යටතේ දෙවන ස්ථානය හිමි කර ගැනීමට සමත් විය. ඡායාරූපශිල්පී නිකලස් රෝම්මෙල්ට් විසින් ඉදිරිපත් කෙරිණි.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Stephanie Ye

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

‘රාත්‍රී අහසේ සුන්දරත්වය’ කාණ්ඩය යටතේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කර ගනු ලැබුවේ චීන ජාතික ස්ටෙෆනි යේ විසිනි. ‘අරෝරාගේ අන්දරය’ යනුවෙන් නම් කර ඇති මෙම සේයාරුව නොර්වේ උත්තරාලෝකය අලංකාරව කැමරා කාචයේ සටහන් වූ මොහොතකි.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Boris Dmitriev

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

රුසියානු ජාතික බොරිස් දිමිත්‍රි විසින් ‘රාත්‍රී අහසේ සුන්දරත්වය’ කාණ්ඩය යටතේ තෙවන ස්ථානය හිමි කර ගත අතර කියා සිටියේ මිනිසුන් විදේශයන්හි සංචාරය කිරීමට දක්වන ඇල්මට හේතුව මෙම ඡායාරූපයෙන් මනාව පිළිබිඹු කරන බවයි.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Thanakrit Santikunarporn

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

තායිලන්ත ජාතික තන්ක්රිත් සාන්තිකුනාපොන් විසින් ඉදිරිපත් කළ මෙම සේයාරුවේ දැක්වෙන්නේ පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක අවස්ථා එකතුවකි. නොර්වේ හිම මිදුණු කඳු පාමුලක පිහිටුවනු ලැබූ නිසල කැමරාවකින් සෑම මිනිත්තු තුනක් පාසාම ලබා ගත් ඡායාරූප සංකලනයකින් සිදු කළ නිර්මාණයකි.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Sun Guocai

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

චීන ජාතික සන් ගුවොකායි විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්මාණාත්මක ඡායාරූපයකි.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Carlo Zanandrea

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

2015 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ නැගෙනහිර ඉතාලියේ තරු පිරුණු රාත්‍රී අහසක් ඡායාරූපයට නැගුවේ කාර්ලෝ සනන්ද්රියා විසිනි. 'ආලෝකය' කාණ්ඩය යටතේ දෙවන ස්ථානය හිමි කරගත් සේයාරුව.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Amirreza Kamkar

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

2015 අගෝස්තු මස ඉරාන ජාතික අම්රෙසා කම්කාර් විසින් ගන්නා ලද ඡායාරූපය ඔහු විසින් නම් කර තිබුනේ 'පුරාණ භූමියක නවීන අහසක්' යනුවෙනි.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Adam Woodworth

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ඇමරිකාණු ජාතික ඇඩම් වුඩ්වර්ත් විසින් කැනඩාවේ නිව්ෆවුන්ඩ් ලෑන්ඩ් හිදී ගනු ලැබූ ඡායාරූපයකි.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Alvin Wu

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශීරපථය 'මවුනාකියා' නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයට දිස්වන අයුරු සිය කැමරා කාචයේ සටහන් කර ගත්තේ චීන ජාතික ඇල්වින් වූ විසිනි.