දෝෂ සහිත ටොයෝටා රථ දාහතර ලක්ෂයක් යළි කැඳවයි

Toyota logo

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

මගී ආරක්ෂක වායු බැලූනවල දෝෂයක් හේතුවෙන් සිය සමාගමේ නිෂ්පාදිත දාහතර ලක්ෂයකට අධික මෝටර් රථ සංඛ්‍යාවක් යළි කැඳවන බව ජපානයේ ටොයෝටා මෝටර් සමාගම පවසයි.

2008 වසරේ සිට 2012 වසර දක්වා නිෂ්පාදිත ප්‍රියස් (Prius) සහ ලේක්සස් (Lexus) මාදිලි ඊට අයත්.

උතුරු ඇමරිකාව තුළ අලවි කරන ලද එවැනි කාර් රථ 495,000 ක් , ජපානයේ තුළ වූ කාර් රථ 743,000 ක් නැවත කැඳවීමට නියමිතයි.

ඊට අමතරව යුරෝපය, චීනය සහ සෙසු කලාපවල අලවි කරන ලද කාර් රථ ද ඒ අතර වේ.

ඉහත කී මෝටර් රථ තුළ වූ ආරක්ෂක වායු බැලූනවලට සම්බන්ධ පොම්පයේ සුළු පැල්මක් තිබීමට ඉඩ ඇති බවත් එම පැල්ම තවදුරටත් පළල් විය හැකි බවත් ටොයෝටා සමාගම උතුරු ඇමරිකාව තුළ නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන්.

එම දෝෂය හා සම්බන්ධ අනතුරු කිසිවක් වාර්තා වී නොමැති බවත් ටොයෝටා සමාගම වැඩිදුරටත් පැවසීය.