බොරිස් ජොන්සන් අගමැති තරඟයේ නැහැ

Boris
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් විය යුතුය යන ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයේ වඩාත්ම ඉදිරියෙන් සිටියේ ඔහුය.

බ්‍රිතාන්‍යයේ පාලක කොන්සවර්ටිව් පක්ෂයේ නායකත්වය පිලිබඳ අර්බුදය නවතම දිශාවකට යොමුකරමින් හිටපු ලන්ඩන් නගරාධිපති බොරිස් ජොන්සන් තමා පක්ෂ නායකත්වය සහ අගමැති අපේක්ෂකත්වය සඳහා වූ තරඟයෙන් ඉවත්වන බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් විය යුතුය යන ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයේ වඩාත්ම ඉදිරියෙන් සිටියේ ඔහුය.

බොරිස් ජොන්සන් සමග එම ජනමත විචාරන ව්‍යාපාරය පුරාම එක්ව කටයුතුකළ අධිකරණ ලේකම් මයිකල් ගෝව් කොන්සර්වේටිව් පක්ෂයේ නායකත්වය සහ අගමැති පදවිය සඳහා තරඟ කරන බවට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසුවයි හිටපු නගරාධිපතිවරයා මෙසේ තරනගයෙන් ඉවත්වන බව ප්‍රකාශ කළේ.

කොන්සවර්ටිව් පක්ෂ රජයේ ස්වදේශ කටයුතු භාර ලේකම් තෙරේසා මේ එම පක්ෂයේ නායකත්වය සහ අගමැති පදවිය සඳහා තරඟ කරන බව ප්‍රකාශයට පත් කොට තිබුණි.