ඕස්ට්‍රේලියානු කතකට වියට්නාමයෙන් මරණ දඬුවම්

හෙරොයින් ජාවාරමක නිරත වූ හැත්තෑ තුන් හැවිරිදි ඕස්ට්‍රේලියානු කාන්තාවකට දකුණු වියට්නාම අධිකරණයක් විසින් මරණ දඬුවම නියම කර තිබේ.

හෙරොයින් ජාවාරමක නිරත වූ හැත්තෑ තුන් හැවිරිදි ඕස්ට්‍රේලියානු කාන්තාවකට දකුණු වියට්නාම අධිකරණයක් විසින් මරණ දඬුවම නියම කර තිබේ.

ගුයෙන් තී හූන්ග් නම් එම කාන්තාව හෙරොයින් පිරවූ සබන් පොලු තිස් හයක් සිය ගමන් මල්ලේ සඟවා ගෙන ඕස්ට්‍රේලියාවට යාමට උත්සාහ කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම සබන් පොලු තෑගි වශයෙන් කාන්තාවක් තමාට ලබා දුන් අතර එහි අඩංගු දෑ සම්බන්ධයෙන් තමා දැන නොසිටි බවයි ගුයෙන් තී හූන්ග් පොලිසියට කියා සිටියේ.

මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් වියට්නාමයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඉතා තදබල නීති රේගුලාසියි.

මත්ද්‍රව්‍ය හෝ ඊට සමාන තහනම් ඖෂධ කුඩා ප්‍රමාණයෙන් රට තුළට ගෙන ඒමට වරදකරුවන් වන පුද්ගලයන්ට විෂ එන්නතක් ශරීර ගත කිරීමෙන් මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමට වියට්නාම අධිකරණයට බලය තිබේ.