'ඉරාක් යුද්ධය අසත්‍ය තොරතුරු මත පදනම් වූවක්'

Chilcot
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ඉරාකය නිරායුධ කිරීම සඳහා පැවති අනෙකුත් සාමකාමී ක්‍රමවේදයන් සලකා බැලීමටත් පෙර බ්‍රිතාන්‍යය ආක්‍රමණයට හවුල් වී ඇති බවයි තීරණයෙහි සඳහන් වන්නේ.

2003 වසරේ ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ හමුදා විසින් ඉරාකය ආක්‍රමණය කිරීමේ දී බ්‍රිතාන්‍යයේ භූමිකාව නිශේධනය කරන තීන්දුවක් ඒ පිළිබඳව පැවැත්වුණ බ්‍රිතාන්‍ය පරීක්ෂණ කොමිසමේ සභාපති ශ්‍රීමත් ජෝන් චිල්කොට් ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

පරීක්ෂණයෙන් සොයාගත් තොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් සභාපතිවරයා පැවසුවේ ඉරාකය නිරායුධ කිරීම සඳහා පැවති අනෙකුත් සාමකාමී ක්‍රමවේදයන් සලකා බැලීමට පෙර බ්‍රිතාන්‍යය ආක්‍රමණයට හවුල් වී ඇති බවයි.

ඉරාකය පිළිබඳව අනුගමනය කළ බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අසත්‍ය තොරතුරු මත පදනම් වී ඇති බව පැහැදිලි යයි සඳහන් කරන සභාපතිවරයා, සාවද්‍ය තොරතුරු පදනම් කර ගනිමින් යුද්ධයට යාමේදී ඒවා අභියෝගයට ලක් කළ යුතුව තිබූ නමුත් එවැන්නක් සිදු නොවූ බවයි පෙන්වා දෙන්නේ.

ඉරාකය ආක්‍රමණය කිරීම තුළින් උද්ගත විය හැකි ප්‍රතිවිපාක අඩුවෙන් තක්සේරු කර ඇති බව පවසන ශ්‍රීමත් ජෝන් චිල්කොට් ඇතිවිය හැකි ප්‍රතිවිපාක සඳහා වූ සූදානමඉතාම ඛේදජනක මට්ටමේ දුර්වල වූවක් වන බවත් පවසයි.

ඉරාකය සතුව ඇතැයි තක්සේරු කරන ලද ජනසංහාරක ආයුධවලින් එල්ල වූ අවදානමක් සම්බන්ධයෙන් වැරදි තොරතුරු මත නිගමනයකට එළඹී ඇති බවයි ශ්‍රීමත් ජෝන් චිල්කොට්ගේ දීර්ඝ වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ.