සදාම් පිළිරුව යළි ඔසවන්නට කැමති කදීම්

ඉරාක යුද්ධයෙන් පසු ඉරාක ජනතාව ලැබුවේ කවර ජයග්‍රහණයක් ද?

බැග්ඩෑඩ් නගරයේ තිබූ සදාම් හුසේන් පිළිරුව බිම හෙලූ කදීම් ෂරිෆ් හසාන් අල් ජබෝරි අද ඒ පිළිබඳව තමන්ට දැනෙන හැඟීම බීබීසීයට විස්තර කරමින් පැවසුවේ තමා කළ දෙය පිළිබඳව තමන් අද කණගාටුවන බවයි.

ජෝර්ජ් බුෂ් සහ ටෝනි බ්ලෙයාර් ඉරාක ජනතාව රවටා ඇති බවයි ඔහු පවසන්නේ.