අගමැති මෝදි අප්‍රිකානු සංචාරයක

Image caption අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි

ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි, නිල සංචාරයක් සඳහා මොසැම්බික් රාජ්‍යය ට පැමිණ සිටියි.

අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ රටවල් හතරක කෙරෙන නිල සංචාරයේ ආරම්භය මෙයයි.

ආයෝජන අවස්ථා වැඩි කර ගැනීම ප්‍රධාන අරමුණ කර ගත් මෙම සංචාරය අතරතුර ආරක්ෂක කටයුතු ගැනත් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි.

ඉන්දියාව සහ මොසැම්බික් රාජ්‍යය අතර සෘජු ගුවන් සේවාවක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීම මේ සංචාරයේ තවත් බලාපොරොත්තුවකි.

මින් අනතුරුව අගමැති මෝදි සංචාරය කරන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ, කෙන්යාවේ සහ ටැන්සානියාවේයි.

විශ්ලේෂකයන් පවසන්නේ චීනය, අප්‍රිකානු රටවල් සමඟ මහා පරිමාණයෙන් ආර්ථික ගනුදෙනු සඳහා ගිවිසුන් ඇති කර ගැනීමෙන් පසු ඉන්දියාවද ඒ සඳහා යොමු වී ඇති බවයි.