'දකුණු චීන මුහුදේ දුපත් චීනයට අයිති නැහැ'

Chinese dredging vessels are purportedly seen in the waters around Mischief Reef in the disputed Spratly Islands

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Reuters

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

දකුණු චීන මුහුදේ ඇතැම් ප්‍රදේශ වල චීනය විසින් කෘත්‍රිම භූමි නිර්මාණය කර ඇත

ස්වභාවික සම්පත් වලින් ගහන දකුණු චීන මුහුදේ දූපත් චීනයට අයිති බව පැවසීමට සාක්‍ෂි නැති බවට ජාත්‍යන්තර අධිකරණයක් මගින් තීන්දුවක් දී තිබේ.

තීන්දුව දීමටත් කලින් සිට දකුණු චීන මුහුදේ දූපත් පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර අධිකරණයක් මගින් තීන්දුවක් දීමට යාම චීන රජයේ මාධ්‍ය විසින් හෙළාදැක තිබුණි.

ෂින්හුවා ප්‍රවෘත්ති සේවය වාර්තා කළේ එම තීන්දුව 'නීති විරෝධී, හිස්, බලරහිත' එකක් බවයි.

'එය ඉවත ලන කඩදාසියක්' ලෙසටයි පාලක චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය මෙම තීන්දුව හැඳින්වුයේ.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, AP

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට නියමිතව තිබිය දී චීනය විසින් දකුණු චීන මුහුදේ නාවුක යුද අභ්‍යාස පවත්වන බවයි වාර්තාවන්නේ

හේග් නුවර පැවැත්වෙන අධිකරණය විසින් ඒ පිලිබඳ තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත.

මෙම දකුණු චීන මුහුදේ දූපත් පිළිබඳ ප්‍රශ්නය හේග් අධිකරණය වෙත රැගෙන ආවේ පිලිපීනයයි.

එම අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයට සහභාගී වීම චීනය විසින් ප්‍රතික්‍ෂේප කර තිබුණු අතර බලහත්කාරයෙන් දකුණු චීන මුහුදේ කෘත්‍රිම භූමි ගොඩනැංවීමේ නිරතවෙමිනුයි සිටියේ.