ශිලා මෙවලම් භාවිත කළ බ්‍රසීල වඳුරෝ

ශිලා මෙවලම් භාවිත කළ බ්‍රසීල වඳුරෝ

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

බ්‍රසීලයේ විසූ වඳුරන් විසින් ශිලා මෙවලම් භාවිතා කරනු ලැබ ඇති බවට සාක්ෂි සොයා ගැනීමට පුරාවිද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් සමත්වී ඇත.

වඳුරන් විසින් පිටත කටුවක් සහිත ගෙඩි වර්ගවල මදය ඉවත් කර ගනු ලැබීම සඳහා යොදා ගන්නා ලද ශිලා මෙවලම් සොයා ගනු ලැබ ඇත්තේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් විසිනුයි.

එම ශිලා මෙවලම් අවම වශයෙන් වසර හත්සීයක්වත් පැරණි බවට විශ්වාස කෙරේ.

මිටියක් වශයෙන් භාවිතා කොට ඇති ඉහත කී ශිලා මෙවලම් මතුපිට සියවස් ගණනාවක් පැරණි කජු තෙල් පැල්ලම් දැක ගත හැකි බවයි පර්යේෂකයන් පවසන්නේ.

එම ශිලා මෙවලම් කැපුචින් නමැති වඳුරු විශේෂය වෙසෙන කලාපයේ ගස් යට වැළලී තිබී ඇත.