ඉතාලි අගමැති මාරක දුම්රිය අනතුර සිදු වූ ස්ථානයේ

ඉතාලි අගමැතිවරයා විනාශය දැක ගැනීමට .
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ඉතාලි අගමැතිවරයා විනාශය දැක ගැනීමට .

දකුණු ඉතාලියේ බිහිසුණු දුම්රිය ගැටුමට ගොදුරු වී සුන්බුන් අතර සිර වී සිටින මගීන් බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම ඊයේ (12) රාත්‍රිය පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබුණි.

අඟහරුවාදා දුම්රිය දෙකක් මුහුණට මුහුණ ලා ගැටීමෙන් මගීන් විසිහත් දෙනකු වත් මරණයට පත්ව ඇති බවයි මේ වන විට නිවේදනය කරනු ලැබ තිබෙන්නේ.

අධිවේගයෙන් ධාවනය වෙමින් තිබුණ දුම්රිය දෙක ගැටී ඇත්තේ දකුණු ඉතාලියේ 'බාරි' (Bari) නගරය ආසන්නයේදී.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

දුම්රිය දෙක මුහුණට මුහුණ ලා ගැටී තිබුණ ආකාරය

කැඩී බිඳී සුණු විසුණු වී ඇති දුම්රිය මැදිරි ඉවත් කිරීමට යෝධ දොඹකර සහ බර එසවීමට පාවිච්චි කරනු ලබන උපකරණ යොදා ගෙන ඇති බවයි නිකුත් කරනු ලැබ ඇති ඡායාරූප මගින් පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ.

යුද හමුදා භටයන් ද බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුමට එක් කරනු ලැබ ඇත.

ඉතාලි අගමැති මටියෝ රෙන්ෂි (Matteo Renzi) අනතුර සිදු වූ ස්ථානයේ සංචාරයක නිරත විය.

එකම පීල්ලක දුම්රිය දෙකක් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවන්ට ධාවනය වූයේ කෙසේද යන්න සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ විභාගයක් පවත්වන බවට අගමැතිවරයා ප්‍රතිඥාවක් ද දුන්නේය.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

විනාශ වූ දුම්රිය මැදිරියක්

මෙම අනතුරට හේතුව මිනිස් ක්‍රියාකාරකමක් නිසා සිදු අත්වැරැද්දක් විය හැකිද යන්න සම්බන්ධයෙන් ද විභාගයක් පැවැත්වෙන බවයි ඉතාලියෙන් ලැබෙන වාර්තා මගින් පැවසෙන්නේ.