'හංගේරියාව සරණාගතයන් බලෙන් පිටමං කරනවා'

Hungaria
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

පසුගිය සතියේ සිට හයසීයකට වැඩි සරණාගතයන් පිරිසක් රටින් පිටුවහල් කොට ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ

සරණාගතයන් බලහත්කාරයෙන් පිටමං කිරීමට හංගේරියානු රජය ක්‍රියාකරන බවට එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයන් පිලිබඳ නියෝජිත ආයතනය සහ මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින් කරන චෝදනාව එරට රජය විසින් ප්‍රතික්‍ෂේප කරනු ලැබ තිබේ.

පසුගිය සතියේ සිට බලපැවැත්වෙන නව නීතියට අනුව හයසීයකට වැඩි සරණාගතයන් පිරිසක් රටින් පිටුවහල් කොට ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

දස දහසකට වැඩි පොලිස් හා හමුදා භටයන් පිරිසක් යොදවා ඇත්තේ අනවසර සංක්‍රමණිකයන් රටට ඇතුල්වීම මුලුමනින්ම නවතා දැමීමටයි

මෙම නව නීතිය මගින් නීති විරෝධීව හංගේරියාවට ඇතුළුවී සිට අත්අඩංගුවට පත් පුදගලයන් දකුණු දේශසීමාව ඔස්සේ සර්බියාව දක්වා පිටමං කිරීමට අවකාශ ලැබේ.

හංගේරියාව විසින් දස දහසකට වැඩි පොලිස් හා හමුදා භටයන් පිරිසක් යොදවා ඇත්තේ අනවසර සංක්‍රමණිකයන් රටට ඇතුල්වීම මුලුමනින්ම නවතා දැමීමටයි.