කියුබාවේ ආර්ථික අවපාතයක් ඇමතිට පදවිය අහිමි වෙයි

Cuban Vice President and Economy Minister Marino Murillo (07 January 2016)

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, AFP

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

කියුබාවේ හිටපු ආර්ථික අමාත්‍ය මරිනෝ මුරිලෝ

කියුබාවේ දිගින් දිගටම බලපැවැත්වෙන ආර්ථික අස්ථාවරත්වය හමුවේ එරට ආර්ථික අමාත්‍ය මරිනෝ මුරිලෝ පදවියෙන් ඉවත් කිරීමට ජනාධිපති රාවුල් කස්ත්‍රෝ පියවර ගෙන තිබේ.

කියුබාවේ ආර්ථික හිතවතා ලෙස සැලකෙන වෙනිසියුලාව ඉතා බරපතළ ලෙස ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ පා ඇති බැවින් කියුබානු වැසියන්ට එම පීඩනය දැනෙනු ඇති බවට ජනාධිපති රාවුල් කස්ත්‍රෝ පසුගිය සතියේ අනතුරු ඇඟවීමක්ද කර තිබුණි.

කියුබානු රජය පවසන්නේ ආර්ථික අමාත්‍ය පදවියෙන් ඉවත් කිරීමෙන් පසු මරිනෝ මුරිලෝට කියුබාවේ වෙළඳපොළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ විශාල වගකීමක් පැවරෙනු ඇති බවයි.

වෙනිසියුලාව කියුබාවේ සමාජවාදී ආර්ථික හිතවතා ලෙස ඉතා විශාල වෙළඳපොළ සම්බන්ධතා ප්‍රමාණයක් පවත්වාගෙන යයි.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට වෙනිසියුලාවේ ආර්ථිකය පහළ අගයක පවතින බොර තෙල් මිලෙන් දැඩි ලෙස පීඩා විඳිමින් සිටියි.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Reuters

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

වෙනිසියුලාව කියුබාවේ සමාජවාදී ආර්ථික හිතවතා ලෙස ඉතා විශාල වෙළඳපොළ සම්බන්ධතා ප්‍රමාණයක් පවත්වාගෙන ගිය රටයි.

2016 පසුභාගයේ කියුබානු වැසියන්ට ඉතා දුෂ්කර ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇති බවට අනතුරු අඟවන ජනාධිපති කස්ත්‍රෝ රටේ ශක්ති පරිභෝජනය අවම කර ගැනීම සඳහා සීමා පනවන මෙන් රජයේ ආයතන වලට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

පසුගිය දශකයක කාලය තුළ කියුබාව සඳහා දිනකට බොරතෙල් බැරල් ලක්ෂයක් පමණ සැපයීම සිදු කර තිබෙන්නේ වෙනිසියුලාව විසිනි.