36876442මැලේසියානු අගමැතිට ඉල්ලා අස්වෙන මෙන් බලපෑම්

මැලේසියාවේ අගමැති නජීබ් රෂාක් මූල්‍ය අපචාර චෝදනා යටතේ දැඩි දේශපාලන දුෂ්කර තත්වයකට මුහුණ දී සිටියි.
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

මැලේසියාවේ අගමැති නජීබ් රෂාක් මූල්‍ය අපචාර චෝදනා යටතේ දැඩි දේශපාලන දුෂ්කර තත්වයකට මුහුණ දී සිටියි.

මැලේසියාවේ අගමැති නජීබ් රෂාක් මූල්‍ය අපචාර චෝදනා යටතේ දැඩි දේශපාලන දුෂ්කර තත්වයකට මුහුණ දී සිටියි.

අගමැතිවරයා එවැනි තත්වයකට පත්ව සිටින්නේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ නඩුකරයකට ඔහු සම්බන්ධ බවට තොරතුරු පළ වීමෙන් අනතුරුවයි.

අදාළ නඩුකරය ඩොලර් කෝටි සිය ගණනක මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන පරීක්ෂණයකට සම්බන්ධ එකකි.

එම තත්වය යටතේ පදවියෙන් ඉවත් වෙන මෙන් මැලේසියාවේ හිටපු අගමැති මහතීර් මොහොමඩ් බලයේ සිටින අගමැති නජීබ් රෂාක්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

අගමැති නජීබ් රෂාක් විසින් පිහිටුවා ඔහුගේ අධීක්ෂණය යටතේ පවත්වා ගෙන ගිය ආණ්ඩුවේ අරමුදලකට අයත් මුදල් මැලේසියානු නිලධාරීන් විසින් ඔවුන්ගේ විනෝදය සඳහා වියදම් කර ඇති බවක් ඇමෙරිකානු නඩුකාරය මගින් පැවසෙයි.

එහෙත් අගමැති නජීබ් රෂාක් තරයේ කියා සිටින්නේ තමා කිසිදු වරදක් සිදු වී නැති බවයි.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

මූල්‍ය අපචාර සිදු විනැයි චෝදනා කෙරෙන ව්‍යාපෘතිය

අගමැතිවරයා වැඩි දුරටත් කියා සිටින්නේ ඇමෙරිකානු නඩුකරය මගින් තමා නම් කරනු ලැබ නොමැති බවයි.

එහෙත් එම නඩුකරයේ 'මැලේසියාවේ පළමු නිලධාරියා' යනුවෙන් සඳහන් වෙන බවයි අධිකරණ වාර්තා මගින් පැවසෙන්නේ.

එම සඳහන මගින් ගම්‍ය වන්නේ අගමැති නජීබ් රෂාක් බවයි පැවසෙන්නේ.