මැලේසියාවේ අගමැති බලතල ඉහළ දමන නව පනතක්

මැලේසියාවේ අගමැති නජීබ් රසාක්

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Elvis

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

මැලේසියාවේ අගමැති නජීබ් රසාක්

මැලේසියාවේ අගමැති නජීබ් රසාක් සතු බලතල වැඩි කෙරෙන නව ආරක්ෂක පනතක් සම්මත කිරීමට එරට රජය සමත් වී තිබේ.

නව පනත මගින් මානව හිමිකම් වලට සහ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට සීමා පැනවෙනු ඇති බවට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් සිදු කළ අනතුරු ඇඟවීම් නොසලකා හරිමිනුයි මැලේසියානු රජය මෙම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙන්නේ.

මැලේසියානු අගමැති නජීබ් රසාක් කියා සිටියේ රට මුහුණ දී සිටින ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට මෙම නව ආරක්ෂක නීතිය අත්‍යවශ්‍ය බවයි.

නව නීතිය මගින් මැලේසියාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක් දැඩි ආරක්ෂක කලාපයක් ලෙස නම් කිරීමේ බලය අගමැතිවරයාට හිමි වෙයි.

ඒ යටතේ පොලිසියට සහ ආරක්ෂක අංශ වලට අසීමිත බලතල භාවිතා කිරීමට අවසර ලැබෙන අතර ඔවුන් විසින් සිදු කරනු ලබන සියළු ක්‍රියාවන් සඳහා මුක්තිය හිමි වෙයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විශේෂ නියෝජිත ලෝරන්ට් මයිලන්ට් කියා සිටියේ නව නීතිය හරහා මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම් සිදු වීමට ඇති ඉඩකඩ ඉහළ යන බවයි.