දකුණු කොරියාවේ 'ෆොක්ස් වාගන්' තහනමක්

VW logo

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, AFP

'ෆොක්ස් වාගන්' නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට අයිති වර්ග අසූවකට අයත් වාහන දකුණු කොරියාව තුළ විකිණීම එරට බලධාරීන් විසින් තහනම් කරනු ලැබ තිබේ.

එම වාහන මගින් පරිසරයට නිකුත්වන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිශතය සහ ඒවායින් නිකුත් කෙරෙන ශබ්දයේ ප්‍රමාණය පිලිබඳ අසත්‍ය දත්ත සපයා ඇති බවට චෝදනා කරමින් ජර්මනියේ 'ෆොක්ස් වාගන්' සමාගමට එරෙහිව ඩොලර් මිලියන 16 ක දඩයක් ද නියම කිරීමට දකුණු කොරියාව කටයුතු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

සෝල් රජය චෝදනා කරන්නේ පසුගිය වසර දහය තුළ දී 'ෆොක්ස් වාගන්', 'ඖඩි' සහ 'බෙන්ට්ලී' මෝටර් රථ අසූදහසක් දකුණු කොරියාවට විකුණා ඇත්තේ අසත්‍ය දත්ත සපයමින් බවයි.

කෙසේනමුත් 'ෆොක්ස් වාගන්' සමාගම ප්‍රකාශ කළේ එම තොරතුරු නැවත සමීක්‍ෂණය කර ඇති බැවින් විකිණීම තහනම් කිරීම සාධාරණ නොවන බවයි.

ලෝකයේ දෙවන විශාලතම මෝටර්රථ නිෂ්පාදන සමාගම වන 'ෆොක්ස් වාගන්'සමාගම විසින් තම ඩීසල් වාහන වල ව්‍යාජ කාබනික දත්ත අඩංගු කළ බව පිළිගනු ලැබීමත් සමග බොහෝ රටවල් එම සමාගමට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගනිමින් සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ.