සිනමා 'තරු' පරදා නැගෙන 'ෆේස්බුක් තරු'

සිනමා 'තරු' පරදා නැගෙන 'ෆේස්බුක් තරු'

අන්තර්ජාල සමාජ මාධ්‍ය ජාල වල 'තරු' බවට පත්වන්නන්ට එම ජනප්‍රියත්වය ඔස්සේ දස දහස් ගණනින් මුදල් ඉපැයීමට හැකි ව්‍යාපාර චීනයේ ආරම්භවී තිබේ.

චීනයේ පමණක් නොව ලොව පුරා සමාජ මාධ්‍ය ජාලා වල සැරි සරන මේ 'අන්තර්ජාල තරු' වලට ආදායමක් උපයා ගත හැකි නව ක්‍රමයක් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින බවයි පැවසෙන්නේ.

ෆේස්බුක් වැනි සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල ඔබව 'ෆලෝ කරන්නන්' වැඩිපුර ඇතිනම් නව ඇඳුම් නිර්මාණ වැනිදේ 'ප්‍රමෝට්' කිරීමෙන් අති විශාල අදායමක් ලැබිය හැකි වන ආකාරයයි ඉහත වීඩියෝවේ දැක්වෙන්නේ.