තායිලන්තයේ සංචාරක නගර වල බෝම්බ පිපිරීම් මාලාවක්

Rescuers and medical officers push an injured person on a gurney at the site of a bomb blast in Hua Hin, south of Bangkok, Thailand,

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Reuters

දකුණු තායිලන්තයේ සිදුවූ බෝම්බ පිපිරීම් මාලාවක් හේතුවෙන් පුද්ගලයන් හතරදෙනෙකු මියගොස් තවත් පිරිසකට තුවාල සිදුවිය.

හුවා හින් නිවාඩු නිකේතනය පැය 24 කට අඩු කාලයක් තුළ දෙවතාවක්ම ප්‍රහාරයට ලක්විය.

ඒ අතරම සංචාරක දූපතක් වන පුකෙට් සහ සුරත්, තානි සහ ට්‍රාන් යන නගරවලද බෝම්බ පිපිරීම් වාර්තා වී තිබේ.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, European Photopress Agency

මෙම පිපිරීම් කවුරුන් විසින් සිදුකළේද යන්න තවමත් පැහැදිලි නැත.

බීබීසී වාර්තාකරු පවසන්නේ ඒවා බෙදුම්වාදීන් විසින් සිදුකරන වර්ගයේ පිපිරීම් බවට සැලකෙන බවයි.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Reuters

එහෙත් ඔහු පවසන්නේ එවා බෙදුම්වාදීන් විසින් සිදුකළේ නම් ඒ මගින් සංචාරකයන් ඉලක්ක කල ප්‍රථම වතාව මෙය බවයි.

තායිලන්තයේ ආර්ථිකය බොහෝදුරට රඳා පවතින්නේ සංචාරක කර්මාන්තය මතයි.