පිරිසිදු වැසිකිලි සඳහා 'ටොයිලට් කැෆේ'
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පිරිසිදු වැසිකිලි සඳහා 'ටොයිලට් කැෆේ'

ඉන්දුනීසියාවෙ දී යා හැකි අරුම පුදුම ආපන ශාලාවක් හා එමගින් සිදුවන සමාජ සේවාවක් පිලිබඳ විස්තර කෙරෙන වීඩියෝවකි.

එම ආපන ශාලාවේදී නොමිලේ අහාර ගැනීමේ හැකියාව පවතින අතර එක්තරා සමාජ ප්‍රශ්ණයක් සහ සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් පිලිබඳ දැනුවත්වීමේ හැකියාවද ලබා දී තිබේ.