එංගලන්ත ගබ්සා සේවාවක සුදුසුකම් නැති සේවකයන්

Image copyright Science Photo Library

රෝගීන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් අවධානය යොමු කිරීමත් සමග එංගලන්තයේ ගබ්සාකිරීම් සිදුකරන විශාලතම ආයතනයක් වන 'මාරි ස්ටෝප්ස් ඉන්ටර්නැෂනල්' ආයතනය තම සේවාවන් වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් නවතා දමා ඇත.

කලින්දනුම්දීමකින් තොරව ගොස් කිහිපවිටක්ම එම ආයතනය පරීක්ෂාවට ලක් කළ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකයන් පවසන්නේ ආරක්ෂාකාරී ලෙස නිර්වින්දක සහ වේදනා නාශක ඖෂධ ලබා දීම පිළිබඳව එහි සේවක මණ්ඩලයට සුදුසුකම් තිබේද යන්න සැක සහිත බවයි.

නවතා දමන ලද සේවාවන් වයස 18 ට අඩු සහ අවදානම් තත්වයේ පසුවන කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍යයට බලපාන ප්‍රතිකාර කිරීම් වේ.

මේ අනුව 'මාරි ස්ටෝප්ස් ඉන්ටර්නැෂනල්' ආයතනයේ ගබ්සාවන් සඳහා ලියාපදිංචි වී සිටි රෝගීන් වෙනත් සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමුකර ඇත.

බීබීසී යෙන්