පුද බිම් විනාශ කිරීම: ඉස්ලාමීය කැරලිකරුවෙක් සමාව අයදියි

Ahmad al-Faqi al-Mahdi at the ICC on 30 September 2015 Image copyright AFP
Image caption ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය හමුවේ පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ පැවති මූලික නඩු විභාගයට පෙනී සිටි අහමඩ් අල් ෆකි අල් මාඩි

මාලි රාජ්‍යයේ ටිම්බක්ටු නගරයේ සංස්කෘතික උරුමයන් විනාශ කළ බව ඉස්ලාමීය කැරලිකරුවෙක් ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය හමුවේ පිළිගනියි.

2012 වසරේදී 'අල් කයිඩා' සංවිධානයට සම්බන්ධ 'අන්සා ඩීන්' නමැති ඉස්ලාමීය සන්නද්ධ කණ්ඩායම විසින් මාලි රාජ්‍යයේ උතුරු කලාපයේ බලය අල්ලා ගනු ලැබූ අතර පෞරාණික පූජනීය ස්ථාන නවයක් සහ පල්ලියක් විනාශ කිරීමට නායකත්වය ලබා දුන් බවට අහමඩ් අල් ෆකි අල් මාඩි වෙත චෝදනා එල්ල විය.

එල්ල වූ චෝදනාවලට තමා වරදකරු බව පිළිගත් අහමඩ් අල් ෆකි පූජනීය ස්ථාන විනාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමා පසුතැවිලි වන බව අධිකරණය හමුවේ පවසා තිබේ.

Image copyright AFP/ Getty Images
Image caption පෞරාණික පූජනීය ස්ථාන නවයක් සහ පල්ලියක් විනාශ කිරීමට නායකත්වය ලබා දුන් බවට අහමඩ් අල් ෆකි අල් මාඩි වෙත චෝදනා එල්ල විය

ස්මාරක වන්දනාව ඉස්ලාම් දහමට පටහැණි යන්න ඉහත කී සන්නද්ධ සංවිධානයේ පිළිගැනීමයි.

සංස්කෘතික උරුමයන් විනාශ කිරීම යුද අපරාධයක් සේ සලකා 'හේග්' අධිකරණයේ නඩුවක් විභාග වූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

බීබීසී යෙන්