ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ ඉන්දීය උපායක්

Image caption ආයෝජකයන් දිරි ගැන්වීමක්

ඇමෙරිකානු ඩොලර් පහළොස් ලක්ෂයක් ඉන්දියානු භූමියේ ආයෝජනය කරන ඕනෑම විදේශිකයකුට වාසබලපත් නිකුත් කරන බව දිල්ලි බලධාරීහු පවසති.

ඉන්දියාවේ වාසබලපත් පතන විදේශික ආයෝජකයකු අවුරුදු එක හමාරකට අධික කාලයක් එම මුදල ඉන්දියානු භූමියේ ආයෝජනය කර තැබිය යුතු වෙයි.

ඒ හැර ඇමෙරිකානු ඩොලර් තිස් ලක්ෂයකට අධික මුදලක් ඉන්දියානු භූමියේ ආයෝජනය කරනු ලැබීමත් එරට වාසබලපත් ලබා ගැනීමේ සුදුසු කමක් හැටියට ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇත.

එම පියවර සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිළි කරමින් ඉන්දීය කැබිනට් මණ්ඩලය පවසන්නේ, සිය රටට පැමිණෙන ආයෝජකයන් එක් මූල්‍ය වර්ෂයක් ඇතුළත අඩු තරමින් ඉන්දියානුවන් විසි දෙනකුටවත් රැකියා සම්පාදනය කළ යුතු බවයි.

Image caption කර්මාන්ත සඳහා ඉඩකඩ

එම කොන්දේසි සපුරා ලන විදේශිකයකුට වසර දහයක වාසබලපත්‍රයක් සැපයෙන අතර එය තවත් වසර දහයක් සඳහා යළිත් දීර්ඝ කළ හැකි බවයි දිල්ලි බලධාරීන් පවසන්නේ.