'ලොවපුරා මිළියන පනහක් ළමුන්ට උපන්බිම අහිමියි'

  • 2016 සැප්තැම්බර් 7
Image copyright AFP
Image caption වැඩිහිටි රැකවරණයක් නොමැතිව අවිනිශ්චිත නීතිමය තත්වයන් මත සිටින ඇතැම් ළමුන් වඩාත් අනතුරුදායක තත්වයක පසුවෙති.

යුද ගැටුම්, කණ්ඩායම් අතර කළකෝලාහල, දුප්පත්කම සහ වධහිංසාවලට ලක්වීම හේතුවෙන් තම මුල් රටවල් වලින් ඉවත්ව ජීවත්වන්නට සිදුවී ඇති ළමුන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉතා විශාල වශයෙන් වැඩිවෙමින් ඇති බවට එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාවක් අනතුරුඅඟවයි.

UNICEF සංවිධානය මගින් සිදුකරන ලද සමීක්ෂණයකට අනුව ලොව පුරා මිලියන පනහක් පමණ ළමුන් සංඛ්‍යාවක් තම මුල් පදිංචි ස්ථාන වලින් විස්ථාපනය වී සිටිති.

වාර්තාවට අනුව ඉන් බොහොමයක් අනතුරුදායක තත්වයෙන් පසුවන අතර විශේෂයෙන් වැඩිහිටි රැකවරණයක් නොමැතිව අවිනිශ්චිත නීතිමය තත්වයන් මත සිටින ඇතැම් ළමුන් වඩාත් අනතුරුදායක තත්වයක පසුවෙති.

එසේම එවැනි ළමුන්ගෙන් බොහොමයක් භයානක ගමන්වලින් පසු පැමිණෙන ආගන්තුක පරිසර වල සිටින දැඩිසේ විදේශිකයන් නොරිස්සන්නන්ගෙන් සහ අන්අයට වෙනස්කොට සළකන්නන්ගෙන් පීඩාවට පත්වන බවයි එම වාර්තාව වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

බීබීසී යෙන්