ත්‍රිභුවන් සරසවියේ බුද්ධිමය සොරුන්ගේ ජාලයක්

Image caption ත්‍රිභුවන් සරසවියේ දසුනක්

විද්වත් නිබන්ධන වලින් කරුණු සොරා ගනු ලබන මහා පරිමානයේ බුද්ධි චෞරයන් ජාලයක් සම්බන්ධයෙන් ලැබෙමින් පවතින කරුණු බරපතළ මට්ටමින් සැලකිල්ලට ගනිමින් ඇති බව නේපාලයේ ත්‍රිභුවන් සරසවිය පවසයි.

'ත්‍රිභුවන්' නේපාලයේ පැරණිතම විශ්ව විද්‍යාලයයි.

ගවේෂණ මාධ්‍යකරණය සඳහා වන නේපාල මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ මහාචාර්යවරුන් ද ඇතුළත් පැතිර ගිය ජාලයක් එම බුද්ධි සොරකමට හවුල් බවයි.

ඉහත කී බුද්ධිමය සොරකම අනුව වෙනත් විද්වතුන් විසින් සම්පාදිත නිබන්ධන වල ඇතුළත් කරුණු ඩොලර් සිය ගණනක් ගෙවා මුදලට ගන්නා ශිෂ්‍යයකුට එම කරුණු ස්වීය නිබන්ධන වලට ඇතුළත් කොට තමන්ගේම අදහස් හැටියට ඉදිරිපත් කළ හැකි වී ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

අනාවරණය වී ඇති තොරතුරු අනුව එකම නිබන්ධනයකින් සොරකම් කරන ලද එකම කරුණු ශිෂ්‍යයන් තුන් දෙනකු ඔවුන්ගේ නිබන්ධන වලට ඇතුළත් කර ඇති අතර සරසවි ආචාර්ය මණ්ඩලය විසින් එම නිබන්ධන පිළිගනු ලැබ ඇත.

එවැනි බුද්ධිමය සොරකම් පිළිබඳව තොරතුරු ලැබී ඇතත් අදාළ ප්‍රබල සාක්ෂි තවමත් ලැබී නොමැති බවයි 'ත්‍රිභුවන්' විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයා පවසන්නේ.