ජපාන
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ටොන් 450 ක් ජපන් මුහුදේ

  • 2016 ඔක්තෝබර් 1

සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ටොන් 450 ක් රැගත් භාණ්ඩ ප්‍රවහාන යාත්‍රාවක් ජපානයට නුදුරු මුහුදේ ගිලී තිබේ.

අනතුරට පත් යාත්‍රාවේ ගමන් ගත් කාර්ය මණ්ඩල සේවකයන් සිව් දෙනා බේරා ගනු ලැබිණි.

සබැඳි විෂයයන්