ලාවා රැළි ගසන 'කිලෝවායා' ගිනි පොකුණ
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලාවා රැළි ගසන 'කිලෝවායා' ගිනි පොකුණ

හවායි හි පිහිටි 'කිලෝවායා' (Kilauea volcano) ගිනි කන්ද මුදුනේ නිර්මාණය වී ඇති ලාවා පොකුණක සමීප දසුන් පෙළ නරඹන්න.

'කිලෝවායා' කඳු මුදුනේ ඉතා පැරණි ඝනීභූත ලාවා තට්ටු යටින් ලාවා රැළි නැගෙන අයුරු ඇමරිකාවේ භූ විද්‍යා පර්යේෂණාගාරය විසින් පටිගත කරන ලද මේ විස්මිත වීඩියෝවේ දැක්වෙයි.

'කිලෝවායා' ගිනි කඳු මුදුනේ පිපිරීම් ආරම්භ වූයේ 2008 වසරේ මාර්තු මාසයේ දීයි.