ඔබාමා කල් තියාම ඡන්දය දෙයි
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඔබාමා කල් තියාම ඡන්දය දෙයි

ලබන නොවැම්බර් මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත මීළඟ ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් බලයේ සිටින ජනාධිපති බරක් ඔබාමා කල් තබාම සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය.

මැතිවරණ දිනට පෙර ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව උදා කරමින් මෙවර ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් ඇමරිකාවේ ප්‍රාන්ත කිහිපයක ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන විවෘත කරනු ලැබ තිබේ.

ඇමරිකානු ජනාධිපති බරක් ඔබාමා නියෝජනය කරන 'ඉලිනොයි' ප්‍රාන්තය ඇතුළු ඇමරිකාවේ තවත් ප්‍රාන්ත තිස් හයක මැතිවරණ දිනට පෙර සිය ඡන්දය භාවිත කිරීමට ප්‍රාන්ත වැසියන්ට ඉඩකඩ සලසයි.

ඒ අනුව ඊයේ රාත්‍රියේ 'ඉලනොයි' ප්‍රාන්තයේ චිකාගෝ අගනුවර පිහිටි ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයකට පැමිණි ජනාධිපති ඔබාමා මෙවර ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය.

මින් වසර හතරකට පෙර පැවති ඇමරිකානු මැතිවරණයේදී මිලියන හතළිහකට අධික ඇමරිකානුවෝ මෙම විශේෂ පහසුකම ප්‍රයෝජනයට ගෙන මැතිවරණ දිනට පෙර සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කළහ.