ආර්ථික විද්‍යා නොබෙල් ත්‍යාගය ගිවිසුම් න්‍යාය වෙනුවෙන්

Image copyright JONATHAN NACKSTRAND

ආර්ථික විද්‍යාවේ ගිවිසුම් න්‍යාය (contract theory) ගොඩනැගීමට ලබා දුන් දායකත්වය ඇගයීමට බ්‍රිතාන්‍යයේ උපත ලද ඔලිවර් හාර්ට් (Oliver Hart) සහ පින්ලන්ත ජාතික බැන්ක්ට් හොම්ස්ට්‍රොම් (Bengt Holmstrom) යන ආර්ථික විද්‍යාඥයන් දෙදෙනාට නොබෙල් ත්‍යාගය හිමි වී තිබේ.

ඔලිවර් හාර්ට් සහ පින්ලන්ත ජාතික බැන්ක්ට් හොම්ස්ට්‍රොම් යන ආර්ථික විද්‍යාඥයන් දෙදෙනා සේවය කරන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේයි.

ස්විස්ටර්ලන්තයේ 'රෝයල් ඇකඩමි ඔෆ් සයන්සස්' ආයතනය පවසන්නේ ඔලිවර් සහ බැන්ක්ට් ගිවිසුම් න්‍යාය වෙනුවෙන් ලබා දී ඇති දායකත්වය ක්ෂේත්‍ර ගණනාවකට අත්‍යවශ්‍ය ආයතන සහ ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය කිරීමට අවැසි බුද්ධිමය අඩිතාලම සපයන බවයි.

'ක්‍රියාකාරිත්වය' සැලකිල්ලට ගනිමින් විධායක නිලධරීන් සඳහා සිදු කරනු ලබන විවිධ මට්ටමේ ගෙවීම් විශ්ලේෂණය කිරීමට සහ පාසල් පෞද්ගලීකරණය කළ යුතුද නැතහොත් රජය යටතේ පවත්වාගත යුතුද යන්න ගණනය කිරීම වැනි විවිධ ක්ෂේත්‍ර සඳහා මෙම ආර්ථික විද්‍යාඥයන් දේපළ විසින් හඳුන්වා දී ඇති න්‍යායන් උපකාරී වන බවයි එම ආයතනය පෙන්වා දෙන්නේ.

ඇමරිකානු ඩොලර් දස ලක්ෂයකට ආසන්න මුදල් ත්‍යාගය ඔලිවර් හාර්ට් (Oliver Hart) සහ පින්ලන්ත ජාතික බැන්ක්ට් හොම්ස්ට්‍රොම් (Bengt Holmstrom) අතර සම සේ බෙදා දෙනු ලැබෙයි.