තෝකියෝ ඔලිම්පික් වියදම් අඩු කිරීමේ සැලසුමක්

Image copyright Getty Images
Image caption සෝචි ඔලිම්පික් උත්සවයේ දී ස්කේටින් ක්‍රීඩා නිරුපනයේ යෙදුණු ජපාන ක්‍රීඩිකා මාඕ අසදා

2020 ඔලිම්පික් උළෙල පැවැත්වීමට අදාළ මුල්‍යමය ගැටළු ගැටලු පිලිබඳ සාකච්ඡා කිරීම පිණිස ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවේ ප්‍රධානියා ජපානයේ තෝකියෝ නගරයට පැමිණ සිටී.

ඔලිම්පික් උළෙල ව්‍යාපෘතිය සඳහා ජපානය මුලින් ඇස්තමේන්තු කළ මුදලට වඩා සිව් ගුණයකින් වැඩි ඩොලර් බිලියන තිහක මුදල අඩුකරගැනීමට තෝකියෝවේ නව ආණ්ඩුකාරවරියවන යුරිකෝ කොයිකේට අවශ්‍යව ඇත.

ඒ සඳහා ඇතැම් තරග පැවැත්වෙන ස්ථාන තොකියෝවෙන් පිටතට ගෙන යාමේ සැලසුමක් ක්‍රියාත්මකවේ.

මේ අනුව ඔරුපැදීම සහ බෝට්ටු පැදීම යන තරග ඉසව් තෝකියෝවෙන් කිලෝමීටර් හාරසියයක් ඈත ප්‍රදේශයක පැවැත්වීමට ඇය යෝජනා කර තිබේ.

සුසංහිත ඔලිම්පික් තරගාවලියක් පැවැත්වීමට පොරොන්දු වී ඇති තෝකියෝ ඔලිම්පික් කමිටුව මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව ද එම තීරණයට විරුද්ධත්වය පළ කොට ඇත.