ඉන්දියානු රූපවාහිනී විකාශය පාකිස්තානයේ තහනම්

Image copyright Getty Images

ඉන්දියාව විසින් විකාශය කරනු ලබන සියළුම රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් පාකිස්තානය තුළ තහනම් කිරීමේ නීතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වීම ඊයේ (ඔක් 21) ඇරඹුණි.

මෙම තහනම නොතකා කටයුතු කරන රූපවාහිනී හා ගුවන් විදුලි ආයතන වසා දැමීමට කටයුතු කරන බව පාකිස්තාන ගුවන් විදුලි නියාමන කොමිසම අනතුරු ඇඟවීමක් කර ඇත.

ඉන්දියානු චිත්‍රපට සහ වෙනත් ඉන්දියානු වැඩසටහන් විකාශනය කරන්නේද යන්න පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා මෙම ආයතනය චන්ද්‍රිකා උපකරණ අලෙවි සැල්වල වැටලීම් සිදු කර තිබේ.

පාකිස්තානය තුළ ඉන්දියානු රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් ඉතාමත් ජනප්‍රිය වී ඇති අතර, ඒ හරහා පාකිස්තාන කේබල් රූපවාහිනී ආයතන සහ අනෙකුත් මාධ්‍ය සමාගම් විශාල මුදලක් උපයති.