තවත් ටොයෝටා කාර් පනස් අට ලක්ෂයක් යළි කැඳවයි

Toyota logo

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

මගී ආරක්ෂක වායු බැලූනවල පැවතිය හැකි දෝෂයක් හේතුවෙන් සිය සමාගමේ නිෂ්පාදිත තවත් මෝටර් රථ ලක්ෂ පනස් අටක් යළි කැඳවන බව ජපානයේ ටොයෝටා සමාගම පවසයි.

එසේ යළි කැඳවන 2000 වසරේ මැයි සහ 2014 වසරේ දෙසැම්බර් අතර විවිධ කාල තුළ නිෂ්පාදනය කරන ලද මෝටර් රථ අතරට කොරොල්ලා (Corolla) සහ යාරිස් (Yaris) යන මාදිලි ද අයත් වේ.

තවත් ජපාන සමාගමක් වන ටකාටා (Takata) ආයතනයේ නිෂ්පාදිත මගී ආරක්ෂක වායු බැලූනවල පැවතිය හැකි දෝෂයක් හේතුවෙන්, එම බැලුන සිය නිෂ්පාදනවලට ඇතුළත් කරගෙන තිබූ ටොයෝටා සමාගම මීට ඉහත අවස්ථා කීහිපයකදී ම මෝටර් රථ යළි කැඳවීමට පියවර ගත්තේය.

ලොව ප්‍රමුඛ පෙළ මෝටර් රථ නිෂ්පාදන සමාගම් කීපයකට ම ටකාටා සමාගම විසින් මගී ආරක්ෂක වායු බැලූන පද්ධති සපයනු ලබයි.

දෝෂය හේතුවෙන් ඇතැම් මගී ආරක්ෂක වායු බැලූනවලට සම්බන්ධ පොම්පය පුපුරා ගොස් ලෝහ කැබලි රථය තුළ විසිරිය හැකි බව ටොයෝටා සමාගම නිකුත් කළ වාර්තාවක සඳහන් වේ.