රුසියානු වෙරළක යෝධ හිම බෝල

Image copyright Sergei Bychenkov

ස්වාභාවික ලෙස නිර්මාණය වූ හිම බෝල දහස් ගණනක් සයිබීරියාවේ වයඹ දිග වෙරළ තීරයේදී දැක ගත හැක.

වෙරළ තීරයේ සැතපුම් 11 ක් පමණ දුරක් හිම බෝල විසිරි තිබෙන අතර ඇතැම් ඒවා විෂ්කම්භය අඩි 3 ක් පමණ විශාලත්වයෙන් යුක්තවේ.

Image copyright Ekaterina Chernykh

දුර්ලභ පාරිසරික සංසිද්ධියක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස යෝධ හිම බෝල නිර්මාණය වී ඇති බව පරිසර විද්‍යාඥයෝ පෙන්වා දෙති.

කුඩා අයිස් කැබලි සුළඟ සහ ජලය ඔස්සේ එකිනෙක එකතු වී ප්‍රමාණයෙන් විශාල හිම බෝල නිර්මාණය වී ඇති බව විද්‍යාඥයෝ වැඩිදුරටත් කියා සිටිති.

සබැඳි විෂයයන්