සැඩ සුළං මැද ගුවන් අභ්‍යාසයක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සැඩ සුළං මැද ගුවන් අභ්‍යාසයක්

ලොව විශාලතම වාණිජ ගුවන් සමාගමකට අයත් ගුවන් යානයක් ස්කොට්ලන්ත දූපතක පිහිටි ගුවන් තොටුපලකදී පුහුණු අභ්‍යාසයක නිරත විය.

දැඩි සුළං හමුවේ ගුවන් යානයක් මෙහෙයවීම පිළිබඳ පුහුණු වීම සඳහා A350 එයාර් බස් වර්ගයේ ගුවන් යානය ඇතුළු එහි කාර්ය මණ්ඩලය නිතර දැඩි සුළං පවතින ලුවිස් දූපතේ පිහිටි ගුවන් තොටුපල වෙත ළඟා වූහ.

A350 එයාර් බස් යානය තුළ මගීන් 440 දෙනෙකුට ඉඩ පහසුකම් ඇත.