වැලි
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වෙරළේ මැවූ වැලි කැටයම්

වැලි මූර්ති ඇඹීමේ වාර්ෂික ජාත්‍යන්තර කලා නිර්මාණ තරගය තෙවන වරටත් ඇමරිකාවේ අත්ලාන්තික් වෙරළේදී පැවැත්විණි.

සබැඳි විෂයයන්