මනික් සාහා ඝාතකයන්ට සිරදඬුවම්

Image caption සාහා කුල්නා නගරයේ නිරිතදිග පිහිටි 'කුල්නා ප්‍රෙස් ක්ලබ්' හි ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළේය

බංග්ලාදේශයේ නමගිය මාධ්‍යවේදියෙකු වූ මනික් සාහා මීට දහතුන් වසරකට පෙර මරාදැමීම පිලිබඳ වැරදිකරුවන් වූ අන්තවාදී මාවෝවාදීන් නව දෙනෙකුට බංග්ලාදේශයේ කුල්නා නගරයේ අධිකරණයක් විසින් ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් නියමකර ඇත.

බීබීසීය ඇතුළු මාධ්‍ය ආයතන පිහිටා තිබූ නගරයේ නිරිතදිග පිහිටි 'කුල්නා ප්‍රෙස් ක්ලබ්' හි ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතුකළ සාහා මරණයට පත්වුයේ එම ගොඩනැගිල්ල අසළ බෝම්බයක් පුපුරා යාමෙනි.

සාහා ගේ වාර්තාකරණයට මාවෝවාදීන් අකමැතිවූ හේතුවෙන් ඔහු මරාදැමුනු බව අධිකරණයේදී ප්‍රකාශයට පත්විය.

මාවෝවාදීන් ක්‍රියාත්මකවන නිරිතදිග බංග්ලාදේශය මාධ්‍යවේදීන්ට අනතුරුදායක ප්‍රදේශයක් ලෙසද සැලකේ.