අලෙප්පෝ: "සාමාන්‍ය වැසියන්ගේ ජීවිත අනතුරේ"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අලෙප්පෝ: "සාමාන්‍ය වැසියන්ගේ ජීවිත අනතුරේ"

සිරියාවේ අලෙප්පෝ නගරයේ පවතින සටන් අවසානයක් කරා ළඟා වෙමින් තිබියදී එහි වෙසෙන සාමාන්‍ය වැසියන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට කටයුතු කරන මෙන් එක්සත් ජාතීන් සහ ජාත්‍යන්තර රතු කුරුස සංවිධානය ඉල්ලා සිටියි.

ජාත්‍යන්තර රතුකුරුස සංවිධානය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ සාමාන්‍ය ජනතාවට ආරක්ෂාව පතා පළා යාමට කිසිදු ස්ථානයක් නොමැති බවය.

සාමාන්‍ය වැසියන් ඉලක්ක කොට සිදු කරනු ලබන අපරාධ සම්බන්ධයෙන් පලවන වාර්තා පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් බැන්කි මුන් අනතුරු අඟවා සිටියි.

මේ වන විට කැරලිකරුවන්ගේ බලය දිස්ත්‍රික්ක කීපයකට පමණක් සීමා වී ඇති අතර සාමාන්‍ය වැසියන් දහස් ගණනක් කොටු වී සිටින එම ප්‍රදේශ වෙත දැඩි ප්‍රහාර එල්ල වේ.

කැරලිකරුවන් අත පවතින එම දිස්ත්‍රික්ක ඉලක්ක කර ගනිමින් ආණ්ඩුවේ හමුදා ඉදිරියට ඇදෙමින් සිටිති.

බෝම්බ ප්‍රහාරවලින් ගැලවී සිටීමට හැකියාවක් නොමැති බැවින් මාර්ග සහ අතහරින ලද තට්ටු නිවාස වෙත සාමාන්‍ය වැසියන් රැස් වී සිටින බව වාර්තා වේ.